Kort fortalt

ISAE 3402
En ISAE 3402 revisorerklæring vedrører den generelle it-sikkerhed i Aqoola Workflow, hvor det dokumenteres at Aqoola har etablerede processer og kontroller til understøttelse af driftsleverancen.
  • Download ISAE 3402 revisorerklæring: Klik på boksen "ISAE 3402" og udfyld kontaktformularen

 

ISAE 3000
En ISAE 3000 revisorerklæring vedrører overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder jeres kontrol jf. databehandleraftale samt beskyttelse og behandling af persondata.
  • Anmod om ISAE 3000 revisorerklæring: Klik på boksen "ISAE 3000", udfyld aftaleformularen

Databehandleraftale
En databehandleraftale er en aftale med instrukser, som sikrer at Jeres persondata bliver behandlet korrekt og sikkert samt opbevaret under sikre forhold.
  • Udfyld og underskriv databehandleraftalen: Klik på boksen "Databehandleraftale", og udfyld aftalen

Hvorfor er det vigtigt? - Godt at vide!

 

ISAE 3402 - sikkerheden i driftsleverancen

ISAE 3402 er en revisionsgodkendt erklæring der omhandler at en softwareleverance inden for it sker betryggende. Aqoolas erklæring er opbygget omkring kontrolmål fra ISO 27001 (ISO 27001, annex A, hvilket svarer til ISO 27002).
Helt konkret gennemgås her emner som nedetid, sletter vi nogle filer, skal de kunne komme tilbage igen, procedurer om drift, logning, backup. Endnu vigtigere; det er også i denne erklæring, det dokumenteres at udvikling af softwaren sker efter bedste principper, at der er styr på nye releases, testfaser samt at der helt grundlæggende er processer for udviklingen og at de følges.

ISAE 3000 - sikkerheden i behandlingen af persondata

ISAE 3000 er en revisionsgodkendt erklæring der vedrører, hvorvidt GDPR reglerne bliver overholdt. Den er samtidig et bevis for at Aqoola tager rollen, som databehandler, alvorligt og beskytter jeres persondata bedst muligt.
Erklæringen er et vigtigt værktøj for jer og jeres DPO i forbindelse med it-revision, da det netop er denne erklæring der beviser, at I har ført kontrol jf. databehandleraftalen - som I er forpligtet til. Et arbejde der ellers kan tage jer mange timer med uoverskuelige opgaver samt omkostninger til egen it-revisor.